มี 3 หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ระดับจากCork Institute of Technology

ireland

348

2

Bachelor of Science (Honours) in Computer Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MEng in Embedded Systems Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Embedded Systems Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้