มี 3 หลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์ระดับจากCork Institute of Technology

ireland

292

2

Bachelor of Science (Honours) in Computer Systems

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 420,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MEng in Embedded Systems Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 420,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Embedded Systems Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 420,985) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้