มี 2 หลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCork Institute of Technology

ireland

344

2

Bachelor of Arts (Honours) in Early Childhood Education and Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Early Childhood Education and Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้