มี 7 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากCork Institute of Technology

ireland

344

2

Bachelor of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Food and Health Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours Degree) in Nutrition and Health Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CR 325 Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Art Therapy

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - OVER TWO YEARS (2 COLLEGE DAYS AND 2 CLINICAL PLACEMENTS DAYS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Chemical and Biopharmaceutical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Certificate in Professional Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,654 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้