มี 3 หลักสูตรเภสัชวิทยาระดับจากCork Institute of Technology

ireland

271

1

Bachelor of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 441,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CR 325 Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Biotechnology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (฿ 441,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering in Chemical and Biopharmaceutical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2020

€12,000.00 (฿ 441,197) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้