มี 4 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากCork Institute of Technology

ireland

306

2

MA in Journalism and Digital Content Creation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (405,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Public Relations with New Media

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (405,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Masters by Research in Information and Communications Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 21 MONTHS (TWO ACADEMIC YEARS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (405,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Information and Communications Technology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (405,721 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้