มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีระดับจากCork Institute of Technology

ireland

348

2

CR 105 BEng (Honours) in Chemical and Biopharmaceutical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€12,000.00 (405,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้