มี 1 หลักสูตรการบริหารศิลปะระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากGalway-Mayo Institute of Technology

ireland

337

4

Higher Certificate in Arts in Heritage Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้