มี 2 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGalway-Mayo Institute of Technology

ireland

336

4

Master of Arts in Creative Practice

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

€12,000.00 (405,305 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Creative Practice

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2019

€12,000.00 (405,305 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้