มี 2 หลักสูตรทักษะการดูแลระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากGalway-Mayo Institute of Technology

ireland

337

4

Bachelor of Arts (Honours) in Applied Social Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€9,950.00 (335,923 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Applied Social Care

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€9,950.00 (335,923 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้