มี 1 หลักสูตรการคลังสาธารณะระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLimerick Institute of Technology

ireland

159

1

BBs (Honours) Ab Initio in Law and Taxation (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (343,782 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้