มี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากLimerick Institute of Technology

ireland

171

1

BEng (Hons) in Renewable & Electrical Energy Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,250.00 (฿ 384,540) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Environmental and Analytical Science (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR ADD-ON PROGRAMME FOLLOWING ON FROM LC264 LEVEL 7 DEGREE

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,250.00 (฿ 384,540) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Renewable and Electrical Energy Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Social Practice and The Creative Environment (Level 9)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€11,250.00 (฿ 422,056) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้