มี 5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากLimerick Institute of Technology

ireland

160

1

BSc (Honours) in Construction Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Property Valuation and Management (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (INCLUDING WORK PLACEMENT IN YEAR 3)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Quantity Surveying (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (INCLUDING 12 MONTH WORK PLACEMENT IN YEAR 3)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,198 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Sustainable Building and Energy Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Quantity Surveying (Level 9)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€5,850.00 (197,586 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้