มี 2 หลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบสิ่งทอระดับจากLimerick Institute of Technology

ireland

149

1

BA (Honours) in Design - Fashion (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEAR SPECIALISATION FOLLOWING LC110 FIRST YEAR ART AND DESIGN

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (343,908 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Honours) in Design - Fashion and Textiles for Product and Costume (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (343,908 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้