มี 16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLimerick Institute of Technology

ireland

138

1

Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical Engineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Electrical Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Process and Engineering Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ​1

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng (Honours) in Mechanical Engineering (Facilities) (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 7 DEGREE LC285

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng in Civil Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng in Electronic Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BEng in Industrial Automation and Robotic Systems (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Chemical Instrumentation and Analysis (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 7 DEGREE A7261

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Civil Engineering Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Electronic Systems (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 7 DEGREE LC279

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Sustainable Electrical Power Systems (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 7 DEGREE LC278

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,250.00 (346,554 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้