มี 4 หลักสูตรเภสัชวิทยาระดับจากLimerick Institute of Technology

ireland

143

1

BSc (Honours) in Drug and Medicinal Product Analysis (Level 8)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (WITH SIX-MONTH WORK PLACEMENT)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (371,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Environmental and Analytical Science (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR ADD-ON PROGRAMME FOLLOWING ON FROM LC264 LEVEL 7 DEGREE

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (371,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Pharmaceutical and Forensic Analysis (Level 8)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS (INCLUDING SIX-MONTH WORK PLACEMENT)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (371,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Pharmaceutical and Forensic Analysis (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้