มี 15 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากLimerick Institute of Technology

ireland

147

1

BA (Honours) in Community Development (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Fine Art - Sculpture and Combined Media (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (AFTER 1 YEAR IN COMMON ENTRY COURSE)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Fine Art in Photography, Film, Video (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (AFTER 1 YEAR IN COMMON ENTRY COURSE)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Fine Art in Print Contemporary Practice (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (AFTER 1 YEAR IN COMMON ENTRY COURSE)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Social Care Work (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Hons) in Graphic Design Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (AFTER 1 YEAR IN COMMON ENTRY COURSE)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Interactive Digital Media (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Creative Broadcast and Film Production (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Audio and Video Production (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 7 DEGREE A7276

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Creative Media and Design (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Environmental and Analytical Science (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR ADD-ON PROGRAMME FOLLOWING ON FROM LC264 LEVEL 7 DEGREE

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€10,250.00 (362,441 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Environmental Management in Agriculture (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้