มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLimerick Institute of Technology

ireland

126

1

BSc in Video and Sound Technology (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR PROGRAMME FOLLOWING LEVEL 6 HIGHER CERTIFICATE LC276

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้