มี 4 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากDublin Business School

ireland

199

1

BA (Hons) in Business - Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

€9,850.00 (330,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Psychology (PSI Accredited)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (330,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Arts in Psychology (PSI Accredited)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (330,366 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Applied Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (402,476 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้