มี 1 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Business School

ireland

199

1

Certificate in Business and English Language

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 26 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

€6,200.00 (207,946 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้