มี 4 หลักสูตรสื่อระดับจากDublin Business School

ireland

139

1

BA (Hons) in Film

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (356,610 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Marketing with Digital Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (356,610 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Marketing with Digital Media and Cloud Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (356,610 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Film and Media

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,850.00 (356,610 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้