มี 1 หลักสูตรทักษะการสื่อสารผ่านสื่อระดับจากGriffith College, Ireland

ireland

190

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Postgraduate Diploma in Journalism and Media Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้