มี 7 หลักสูตรสื่อระดับจากGriffith College, Ireland

ireland

190

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) in Design Communications

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Communications

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Photographic Media

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Journalism and Media Communications

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€14,000.00 (506,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Interactive Digital Media

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€14,000.00 (506,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Journalism and Media Communications

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Science in Interactive Digital Media

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

€12,000.00 (434,449 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้