มี 3 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMary Immaculate College

ireland

77

MA in History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€9,325.00 (311,921 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Modern English Literature

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€9,325.00 (311,921 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured Doctor of Philosophy (PhD) in Contemporary Irish Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€8,781.00 (293,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้