มี 1 หลักสูตรจิตวิทยาเด็กระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMary Immaculate College

ireland

77

Professional Doctorate in Educational and Child Psychology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€20,425.00 (685,048 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้