ทั้งหมดที่ National College of Ireland ไอร์แลนด์

null

58

BA (Honours) in Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Marketing Practice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€10,000.00 (350,821 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Science in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 CALENDAR YEAR; 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€12,000.00 (420,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€15,000.00 (526,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Cloud Computing

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€15,000.00 (526,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Cybersecurity

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€15,000.00 (526,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Data Analytics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€15,000.00 (526,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Entrepreneurship

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 5 ตุลาคม 2020

€15,000.00 (526,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้