ทั้งหมดที่ National College of Ireland ไอร์แลนด์

null

60

BA (Honours) in Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Marketing Practice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA (Honours) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€10,000.00 (353,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Certificate in Data Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€5,500.00 (194,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Science in Computing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 CALENDAR YEAR; 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€12,000.00 (424,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€15,000.00 (530,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Cloud Computing

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€15,000.00 (530,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Cybersecurity

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

€15,000.00 (530,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้