มี 1 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational College of Ireland

ireland

33

MA in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€14,500.00 (489,536 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้