มี 12 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากNational College of Ireland

ireland

39

BA (Honours) in Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,000.00 (335,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Honours) in Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,000.00 (335,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Honours) in Human Resource Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,000.00 (335,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Honours) in Marketing Practice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

€10,000.00 (335,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Certificate in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,000.00 (301,968 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Entrepreneurship

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Fintech

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in International Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Marketing

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,500.00 (486,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้