เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Leiden University

netherlands

1727

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 70

Advanced LL.M. in International Dispute Settlement and Arbitration

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in Air and Space Law

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

15 October 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced LLM in European and International Business Law

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in European and International Human Rights Law

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in International Children's Rights

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in International Civil and Commercial Law

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in Law and Digital Technologies

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in Law and Finance

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in Public International Law - International Criminal Law

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced LLM in Public International Law - Peace, Justice and Development

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€18,800.00 (฿ 701,778) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Archaeology

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

€11,800.00 (฿ 440,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Archaeology - Heritage and Society

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2021

€11,800.00 (฿ 440,477) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้