มี 11 หลักสูตรปรัชญาระดับจากLeiden University

netherlands

3084

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 67

BA in Philosophy: Global and Comparative Perspectives

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Global and Comparative Philosophy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - History and Philosophy of the Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Moral and Political Philosophy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophical Perspectives on Politics and the Economy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophy in World Traditions

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophy of Humanities

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophy of Law

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophy of Natural Sciences

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy - Philosophy of Psychology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,300.00 (616,995 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้