มี 2 หลักสูตรจิตวิทยาพฤติกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLeiden University

netherlands

3084

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 67

MSc in Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences: Statistical Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,600.00 (627,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences: Data Science: Statistical Science

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 April 2020

€18,600.00 (627,110 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้