เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ ที่ Maastricht University

netherlands

894

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 121

Advanced LLM in Intellectual Property Law and Knowledge Management

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,500.00 (฿ 587,109) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced MSc in Intellectual Property Law and Knowledge Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,500.00 (฿ 587,109) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Digital Society

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in European Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Medicine - International Track

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€32,000.00 (฿ 1,212,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor in Psychology

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Law (LLB) in European Law

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Maastricht Science Programme

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,900.00 (฿ 412,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Biomedical Science

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,900.00 (฿ 412,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Data Science and Knowledge Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€10,900.00 (฿ 412,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Econometrics and Operations Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Economics and Business Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€8,000.00 (฿ 303,024) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้