มี 1 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากMaastricht University

netherlands

705

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 121

Foundation Programme (Pre-BA)

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้