มี 5 หลักสูตรสังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRadboud University

netherlands

1307

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 128

Master of Science (MSc) in Biology - Specialisation in Science in Society

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,645.00 (426,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Chemistry - Specialization in Science in Society

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,645.00 (426,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Mathematics - Specialization in Science in Society

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,645.00 (426,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Medical Biology - Specialisation in Science in Society

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,645.00 (426,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Physics and Astronomy - Specialization in Science in Society

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,645.00 (426,334 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้