มี 8 หลักสูตรปรัชญาระดับจากRadboud University

netherlands

1259

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 128

Bachelor's in Philosophy, Politics and Society

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,342.00 (281,754 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy - Specialisation in Philosophy and Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€11,471.00 (387,438 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: History of Philosophy (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: Metaphysics and Epistemology (Research)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: Philosophical Anthropology (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: Philosophical Ethics (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: Philosophy of Language and Logic (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Philosophy: Philosophy of Mind (Research)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€9,124.00 (308,167 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้