มี 2 หลักสูตรEnvironmental ManagementระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRadboud University

netherlands

808

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 128

Master of Science (MSc) in Environment and Society Studies - Specialisation in Corporate Sustaina ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

€16,165.00 (฿ 591,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Environment and Society Studies - Specialisation in Global Environment ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

€16,165.00 (฿ 591,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้