มี 6 หลักสูตรฟิสิกส์โมเลกุลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากRadboud University

netherlands

638

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 136

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Chemistry of Life

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Medicinal Chemistry

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Molecular Chemistry

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 April 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Physical Chemistry

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Science in Society

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (MSc) in Molecular Sciences - Specialisation in Science, Management and Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 599,805) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้