ทั้งหมดที่ Tilburg University เนเธอร์แลนด์

null

931

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

BA in Online Culture: Art, Media and Society

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€5,300.00 (179,194 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Theology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

€2,143.00 (72,455 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Global Management of Social Issues

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,700.00 (294,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in Human Resource Studies: People Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,800.00 (297,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) in International Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,700.00 (294,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor's Program in Global Law (LLB)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€14,600.00 (493,627 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor’s Program in Liberal Arts and Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,800.00 (297,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Cognitive Science and Artificial Intelligence

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,700.00 (294,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Econometrics and Operations Research

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,800.00 (297,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Economics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,800.00 (297,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Entrepreneurship and Business Innovation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,700.00 (294,148 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in International Business Administration

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,800.00 (297,529 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้