มี 10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากTilburg University

netherlands

918

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

BSc in Cognitive Science and Artificial Intelligence

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€8,700.00 (291,902 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Master in Management of IT (IMMIT)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€14,600.00 (489,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Joint Master of Science (MSc) in Data Science and Entrepreneurship

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€16,000.00 (536,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Data Science and Society

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

€16,000.00 (536,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Information Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

€14,600.00 (489,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Communication and Information Sciences - Business Communication and Digital Media

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

€11,100.00 (372,427 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Communication and Information Sciences - New Media Design

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

€11,100.00 (372,427 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Economics - Data Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

€14,600.00 (489,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Information Technology for Enterprise Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€14,600.00 (489,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Research Master in Business: Management - Information and Supply Chain track

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 สิงหาคม 2020

€14,600.00 (489,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้