ทั้งหมดที่ University of Amsterdam เนเธอร์แลนด์

null

5027

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 62

BA in English Language and Culture

เข้าชม286ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in European Studies

เข้าชม53ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Linguistics

เข้าชม39ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Linguistics - Sign Language Linguistics

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Literary Studies

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Media and Culture

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (฿ 308,722) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (Joint Degree)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,978.00 (฿ 420,213) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Actuarial Science

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (฿ 325,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Business Administration

เข้าชม84ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (฿ 325,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Communication Science

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,300.00 (฿ 326,264) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Econometrics

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (฿ 325,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Economics and Business Economics

เข้าชม69ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (฿ 325,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้