ทั้งหมดที่ University of Amsterdam เนเธอร์แลนด์

netherlands

7212

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 62

BA in English Language and Culture

เข้าชม294ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in European Studies

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Linguistics

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Linguistics - Sign Language Linguistics

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Literary Studies

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Media and Culture

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,800.00 (297,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BSc in Liberal Arts and Sciences (Joint Degree)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,978.00 (404,666 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Actuarial Science

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (313,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Business Administration

เข้าชม90ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (313,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Communication Science

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,300.00 (314,192 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Econometrics

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (313,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Economics and Business Economics

เข้าชม62ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ECTS, 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€9,280.00 (313,516 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้