มี 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับจากUniversity of Amsterdam

netherlands

8173

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 62

Master of Science (MSc) in Artificial Intelligence

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Computational Science (Joint Degree UvA/VU)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Computer Science (Joint Degree UvA/VU)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Medical Informatics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Security and Network Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ECTS, 12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Software Engineering

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ECTS, 12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€22,010.00 (736,279 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Bioinformatics and Systems Biology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 120 ECTS, 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,400.00 (515,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Psychology - Behavioural Data Science

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ECTS, 12 MONTHS

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€16,335.00 (546,438 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้