ทั้งหมดที่ University of Groningen เนเธอร์แลนด์

null

1588

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 80

BA in American Studies

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Art History

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Arts, Culture and Media - Film

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Communication and Information Studies

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English Language and Culture

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in European Languages and Cultures

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in History

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 June 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in International Relations and International Organization

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2022

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Media Studies

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Minorities and Multilingualism

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

€9,500.00 (฿ 345,612) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้