มี 1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจขนาดเล็กระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Groningen

netherlands

4530

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 73

MSc in Business Administration - Small Business and Entrepreneurship

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020, 1 กันยายน 2020, 1 กุมภาพันธ์ 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020, 15 October 2020

€15,000.00 (505,734 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้