มี 43 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Groningen

netherlands

4867

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 73

BSc in Global Responsibility and Leadership

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€12,350.00 (412,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Industrial Engineering and Management Science

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€12,500.00 (418,001 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in International Business

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (297,617 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Management and Organizational Behaviour

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Innovation and Organization

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations Management and Operations Research

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Interests and Private Relationships

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM in International Law and the Law of International Organizations - International Human Rights Law

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€14,600.00 (488,225 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Arts and Culture (Research) - Cultural Leadership

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May, October 2020

€12,500.00 (418,001 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Arts and Culture - Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May, October 2020

€12,500.00 (418,001 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้