มี 3 หลักสูตรการบริหารสำนักงานระดับจากUniversity of Groningen

netherlands

1485

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 80

MSc in Business Administration - Change Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 1 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 October 2021

€15,000.00 (฿ 562,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Business Administration - Small Business and Entrepreneurship

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 1 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 October 2021

€15,000.00 (฿ 562,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Business Administration - Strategic Innovation Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 1 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 October 2021

€15,000.00 (฿ 562,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้