มี 7 หลักสูตรการตลาดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Groningen

netherlands

1485

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 80

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Interests and Private Relationships

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA/MSc in International Business and Management: DDM - Advanced International Business Management ...

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA/MSc in Marketing - Strategic Marketing Intelligence (Double Degree)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Marketing

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 1 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 October 2021

€15,000.00 (฿ 562,742) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Marketing - DDM Marketing and Finance (Double Degree)

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MSc in Marketing - DDM Marketing and Information Systems (Double Degree)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 1 กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2021, 15 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้