มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและวัสดุระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Groningen

netherlands

4923

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 73

BSc in Chemical Engineering

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

€14,000.00 (469,728 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้