มี 8 หลักสูตรปรัชญาระดับจากUniversity of Groningen

netherlands

4740

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 73

BA in Philosophy of a Specific Discipline

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Protecting European Citizens and Market Participants

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2019

€12,500.00 (422,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Philosophy (Research)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2019

€12,500.00 (422,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Pedagogical Sciences - Ethics of Education: Philosophy, History and Law

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2019

€12,500.00 (422,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Philosophy - Philosophy of a Specific Discipline

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€12,500.00 (422,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Philosophy, Politics and Economics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€12,500.00 (422,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้