มี 59 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากUniversity of Groningen

netherlands

4698

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 79

BA in Arts, Culture and Media - Film

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Arts, Culture and Media - Music Studies

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Arts, Culture and Media - Theatre and Performance Studies

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in International Relations and International Organization

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Media Studies

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Minorities and Multilingualism

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Econometrics and Operations Research

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Economics and Business Economics

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Human Geography and Urban and Regional Planning

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2020

€8,900.00 (300,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Behavioural and Social Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3- 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Econometrics and Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Energy and Sustainability

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 3 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้