มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Groningen

netherlands

4643

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 73

BSc in Industrial Engineering and Management Science

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 May 2020

€14,000.00 (470,390 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้